Aktualności

alkohol-zawsze-odpowidzialnie-targi-csr-31

6. Targi CSR – relacja zdjęciowa

Bli­sko 500 osób prze­te­sto­wa­ło swo­ją wie­dzę o alko­ho­la­ch pod­czas 6. Tar­gów CSR. Tar­gi, zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Forum Odpo­wie­dzial­ne­go Biz­ne­su, odby­ły się...

logo-6-targ%c3%b3w-csr

Alkohol Zawsze Odpowiedzialnie na targach CSR

17 listopada 2016 roku na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbędą się 6. Targi CSR. O odpowiedzialnym spożywaniu alkoholu będziemy rozmawiać na stoisku nr 41 Serdecznie zapraszamy!

logo_niebieskie

Śląski Uniwersytet Medyczny partnerem kampanii

Kampania „Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie” została objęta patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykres zawartość alkoholu

„Z dziewczyną to wino, z kolegami piwo…”

….a wódkę to też z samymi kolegami w domu, np. jakąś domówkę… Piwo, wódka, to jest zamiennie.”*

Alkohol a...

1366900745

ALKOHOL A DZIEŃ PÓŹNIEJ

Wielu z nas spotkało się z tym zjawiskiem i wówczas najczęściej powtarzanym zdaniem jest: „Już nigdy więcej nie piję”. Mowa...

1391521655

ALKOHOL A UDANA IMPREZA

W naszej kulturze zabawa i relaks bardzo często wiążą się z alkoholem. Jest on nieodłącznym elementem imprez u znajomych czy...

1366899053

ALKOHOL A CIĄŻA | CIĄŻA

Ocze­ki­wa­nie na dziec­ko to wyjąt­ko­wy czas w życiu kobie­ty, w któ­rym nale­ży szcze­gól­nie trak­to­wać swój orga­ni­zm, ponie­waż odpo­wia­da się nie...

1366900310

ALKOHOL A PROWADZENIE SAMOCHODU

Prowadzenie samochodu to czynność wymagająca zwiększonej koncentracji. Siedząc za kierownicą, musimy jednocześnie obserwować otoczenie i podejmować często bardzo szybkie decyzje. Alko­hol...

Interaktywna gra
Czy jesteś odpowiedzialny?

Chcę zagrać!

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij