Jeśli jesteś zain­te­re­so­wany naszymi dzia­ła­niami, masz jakieś pytania, wąt­pli­wości, skon­taktuj się z nami:

 

Związek Pra­co­dawców
Polski Prze­mysł Spi­ry­tu­sowy
ul. Trę­backa 4, lok. 338 — 342
00–074 War­szawa
tel. 22 63 09 891–894,887
fax 22 63 09 917

 

e-mail: biuro@zppps.pl

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij