Sylwestrowa Szampańska Zabawa :-) ???

Syl­we­ster tuż tuż, za nami Święta, więk­szość z nas ma pewne posta­no­wienia nowo­roczne. Jakie – to tajem­nica… Jednak nikt z nas nie odpuści Syl­we­stra i zabawy z szampanem.A jak się przy­go­tować do dobrej zabawy i ile tego szam­pana możemy wypić…?
Teo­re­tycznie — mate­ma­tyka to jedno, a dobra zabawa to drugie – ale posta­rajmy się to połą­czyć, by w prak­tyce przy­witać dobrze Nowy Rok i bawić się „z głową” do samego rana.

Bawmy się szam­pańsko, ale —  prze­strze­gając pew­nych zasad :-).

Poniżej te naj­waż­niejsze – warto o nich pamiętać przed świę­to­wa­niem ostat­niego dnia roku:

I jest to nie­za­leżne od tego, czy będziemy pić tylko szam­pana, piwa, drinki czy shoty:

  • Pomiędzy toa­stami, pijmy wodę — jest to konieczne, alkohol odwadnia. Jeśli chcesz bawić się lepiej i dłużej popijaj alkohol napo­jami nie­ga­zo­wa­nymi.
  • Zjedz – alkohol podrażnia ślu­zówkę żołądka. Nie pij alko­holu pod­czas zabawy na pusty żołądek.
  • Kon­troluj ilość alko­holu – pamiętaj, że pro­centy mnożą się przez obję­tość. Szampan w dużej ilości oznacza więcej czy­stego alko­holu, niż myślisz.
  • Nie­za­leżnie od tego, jak pod­czas syl­we­strowej zabawy, dobrze bawisz się Ty i Twoi zna­jomi – zadbaj j o swoje oto­czenie – odpo­wie­dzialne podej­ście do zabawy i alko­holu nie zwalnia nas z posprzą­tania (fajer­werki są passe), czy dbania o naszych zna­jo­mych. Jeśli ktoś z nich jest już zmę­czony 🙂 powiedz mu by odpo­czął…
  • Dzień następny – czyli w Nowy Rok można odpo­cząć – ale….. po takiej zabawie, odpocznij dłużej niż zwykle – nie jedź po imprezie na rowerze – nawet poboczną drogą, a zapo­mnij o pro­wa­dzeniu poran­kiem samo­chodu

Bawcie się dobrze i z „głową”.

Naj­lep­szego w 2017 roku 🙂

 

 

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij