ALKOHOL A MŁODZIEŻ

Problem spożywania alkoholu przez młodzież jest obecny w wielu krajach na całym świecie. Sięganie po alkohol jest silnie związane z procesem dojrzewania, kiedy nastolatek przechodzi intensywne przemiany fizyczne, psychiczne i społeczne. To okres w życiu młodego człowieka sprzyjający eksperymentowaniu, testowaniu i poszukiwaniu nowych doświadczeń.

1391179485Młodzież ujawnia wtedy różne zachowania problemowe, tj. picie alkoholu, stosowanie narkotyków, palenie papierosów, wczesne podejmowanie współżycia, wchodzenie w konflikty z prawem oraz wiele innych.

Alkohol jest dla młodych ludzi przede wszystkim środkiem ułatwiającym nawiązywanie znajomości i rozwijanie kontaktów społecznych. Poprawia też samopoczucie i atmosferę wspólnej zabawy. Jest także czynnikiem, dzięki któremu młodzież może pozyskać akceptację rówieśników, daje też poczucie niezależności i dorosłości.

Młodzież jest szczególnie podatna na szkodliwe spożywanie alkoholu przede wszystkim z powodu braku doświadczenia w jego spożywaniu. Większość młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy z negatywnych konsekwencji picia, takich jak: utrata zdrowia, wypadki, utonięcia, ryzyko popadnięcia w nałóg, zachowania agresywne, przemoc czy trudności w nauce. Brak wiedzy i pozytywne oczekiwania względem alkoholu sprzyjają obniżeniu wieku inicjacji alkoholowej.

Co ważne, picie alkoholu może zaburzyć prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny nastolatków. Alkohol to substancja wpływająca na główny system nerwowy, który przeciętnie u człowieka dojrzewa do 21. roku życia. Rozwijający się mózg jest strukturą niezwykle podatną i wrażliwą na uszkodzenie. Picie alkoholu etylowego w tym okresie może zakłócić ten delikatny proces. Szczególnie dotyczy to części mózgu odpowiedzialnych za pamięć, zdolności motoryczne i koordynację. W konsekwencji nastolatki doświadczające problemów alkoholowych przed 18. rokiem życia zazwyczaj mają np. gorsze wykształcenie niż ich rówieśnicy. Badania pokazują także, że intensywne spożywanie alkoholu przez młodzież może prowadzić do tzw. przedwczesnego starzenia się mózgu, czyli wystąpienia takich zaburzeń funkcji poznawczych, jakie obserwuje się u osób w podeszłym wieku.
Młody organizm jest także dużo bardziej podatny na uzależnienie. Mimo że u młodych ludzi bardzo rzadko można zdiagnozować chorobę alkoholową, to samo spożywanie alkoholu stwarza ryzyko uzależnienia od alkoholu w przyszłości. Część naukowców uważa, że przejście od picia obyczajowego do uzależnienia występuje u młodzieży ok. cztery razy szybciej niż u osób dorosłych.

Czynniki chroniące młodzież przed wystąpieniem zachowań ryzykownych, w tym przed piciem alkoholu, to m.in. cechy indywidualne (inteligencja, umiejętności werbalne, towarzyskość, rozwinięte mechanizmy samokontroli, wysokie poczucie własnej wartości), dobre relacje z rodziną i najbliższym otoczeniem oraz wsparcie i pomoc środowiska pozarodzinnego (bezpieczne sąsiedztwo, dobra atmosfera w szkole, zaangażowanie społeczne).

Rozpowszechnienie problemu pica alkoholu przez nastolatki w Polsce jest podobne do innych krajów europejskich. Pokazują to dwa międzynarodowe badania młodzieży: ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) i HBSC (The Health Behaviour in School-Aged Children). Oba projekty przeprowadzane są cyklicznie.

Raport ESPAD z 2011 roku wykazał, że do pierwszej piątki państw, które uzyskały najwyższy odsetek nastolatków pijących w ostatnich 12 miesiącach, należą: Czechy (93%), Dania (92%), Niemcy (89%), Grecja (89%) i Monako (89%). Zdecydowanie niższe wyniki odnotowano w Islandii (43%) i Albanii (52%). Polska z wynikiem 78% znalazła się poniżej średniej UE, wynoszącej 79%. Bardzo podobny wynik uzyskano, analizując spożywanie alkoholu w ostatnich 30 dniach. Z kolei badania HBSC wykazały, że w Polsce ponad połowa nastolatków (58%) regularnie spożywa alkohol, a co piąty nastolatek się upija. Najczęściej młodzież pije piwo (51%), rzadziej wódkę (41%) czy wino (26%). Po alkohol nieco częściej sięgają chłopcy (62%) niż dziewczyny (53%).

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij