Kampania: Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie

Dlaczego?

Dzięki prowadzonym od lat kampaniom edukacyjnym większość Polaków jest już świadoma zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodze, czy w trakcie ciąży. Jednak odpowiedzialne podejście do alkoholu nie ogranicza się jedynie do wybranych grup, czy szczególnych okoliczności – dotyczy niemalże każdego z nas.

Cel

W powszechnym przekonaniu napoje alkoholowe dzielą się na bardziej i mniej zdrowe, na groźniejsze i takie nieszkodliwe. Celem naszej kampanii jest uświadomienie odbiorcom, że alkohol etylowy, niezależnie od tego w jakim napoju się znajduje, zawsze działa na organizm tak samo. Dlatego nie ma wyjątków od ograniczeń i zakazów w jego spożywaniu czy specjalnej taryfy ulgowej. Każdy napój zawierający alkohol trzeba traktować odpowiedzialnie.

Badania społeczne:

Pierwszym etapem działań było przeprowadzenie, przez renomowany ośrodek badań społecznych, badań sprawdzających podejście Polaków do spożywania alkoholu. Celem badania było sprawdzenie:

  • Opinii i wiedzy Polaków na temat alkoholu oraz zwyczajów związanych z jego konsumpcją (częstotliwość, spożywane napoje, okazje).
  • Świa­do­mo­ści zasad odpo­wie­dzial­nego spo­ży­wa­nia napojów zawie­ra­ją­cych alko­hol i  ich prze­strze­gania.
  • Traktowania i postrzegania różny napoi zawierające alkohol
  • Umiejętności oceny faktycznej zawartości czystego alkoholu w napojach.

W ramach badania mierzyliśmy też postawy i motywacje towarzyszące spożywaniu różnych napoi alkoholowych. W efekcie powstał raport Czego Polacy o alkoholu nie wiedzą!

Planowane działania

W ramach kampanii prowadzone będą działania komunikacyjne w przestrzeni miejskiej, w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji o kampanii w aktualnościach, na profilu facebook.com/alkoholzawszeodpowiedzialnie oraz w kanale Youtube.

Start kampanii społecznej ?Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie? planujemy na III kwartał 2016, a jej pierwszy etap zakończy się w marcu 2017.

Inicjatorem kampanii jest Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) – organizacja branżowa zrzeszająca producentów i importerów napojów spirytusowych. Do głównych zadań Związku należy tworzenie odpowiednich warunków prawnych i ekonomicznych dla rozwoju branży, umacnianie wielowiekowej tradycji wyrobów spirytusowych, reprezentowanie interesów członków oraz realizacja działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu branży spirytusowej. Od 2008 r. ZP PPS prowadzi kampanie społeczne i działania edukacyjne zapobiegające nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, m.in. kampanie ?Piłeś? Nie jedź? oraz ?Lepszy start dla Twojego dziecka?.

 

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij