Co pijesz?

Alkohol to związek che­miczny o nazwie etanol (C2H5OH), który spo­ży­wamy w postaci piwa, wina lub napoju spi­ry­tu­so­wego, np. wódki, whisky, rumu bądź likieru. Moc alko­holu zależy od stę­żenia, w jakim wystę­puje w okre­ślonym pro­dukcie. Co to oznacza?

czy-wiesz-co-pijesz-grafikaNie­za­leżnie od rodzaju napoju alko­ho­lo­wego, który wypi­jesz, będzie on miał na Ciebie taki sam wpływ. Wszystko zależy od stę­żenia i ilości spo­ży­tego alko­holu.

 

Moc napojów alko­ho­lo­wych jest bardzo różna, nawet w obrębie danego rodzaju trunku. Na przy­kład piwo może mieć od 2% do 9% zawar­tości alko­holu w swej obję­tości. Wiele drinków sta­nowi też mie­sza­ninę alko­holu z napo­jami bez­al­ko­ho­lo­wymi lub wodą.

 

Aby umoż­liwić porów­nanie mocy napojów alko­ho­lo­wych, przyj­muje się stan­dar­dową zawar­tość alko­holu w trun­kach. Oznacza to, że stan­dar­dowa porcja będzie zawie­rała zawsze taką samą ilość czy­stego alko­holu, bez względu na to, czy jest to piwo, wino czy wódka. Stan­dar­dowa porcja alko­holu w róż­nych kra­jach waha się od 8 do 13 g. W Polsce przyj­muje się, że zawiera ona 10 g czy­stego alko­holu.

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij