Nasze działania

SPRZEDAWCY ALKOHOLU

Szkolenia z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży i serwowania napojów alkoholowych kierowane są do personelu sprzedażowego napojów alkoholowych, barmanów i kelnerów. Szko­lenia przy­go­to­wane zostały z myślą...

KONSUMENCI ALKOHOLU

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS) dostrzegł potrzebę edukacji społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego spożywania alkoholu. ZP PPS od wielu lat...

MŁODZIEŻ

Zna­czącym pro­blemem wystę­pu­jącym w spo­łe­czeń­stwie jest spo­ży­wanie i dostęp­ność alko­holu wśród mło­dzieży. Z przy­go­to­wa­nego przez ZP PPS raportu ?Alkohol a zdrowie? wynika, że kon­takt...

KIEROWCY

W 2008 r. wystartowała pierwsza edycja kampanii ?Piłeś? Nie jedź!?, kierowanej do środowiska kierowców. Pro­du­cenci alko­holu są świa­domi tego, jak...

KOBIETY W CIĄŻY

W ramach działań edukacyjnych od 2008 r. cyklicznie prowadzona jest kampania edukacyjna skierowana do kobiet w ciąży pn. ?Lepszy start dla...

Strona używa plików cookie, by ją przeglądać musisz zaakceptować ten fakt. Więcej informacji

Pliki cookie to małe informacje zapisywane w przeglądarce, by później serwer wiedział z kim ma do czynienia. Dzięki plikom cookie nie trzeba powtarzać za każdym razem weryfikacji wieku. Pliki cookie wykorzystywane są również przez system Google Analytics badający ruch na stronie.

Zamknij